О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ЗMICT

3. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ РЕЗ

Скачать книгу "Конструювання i технологiя радiоелектронної апаратури", авторы А.
 В.
  Л.
 И.
 Панов, О.
 В.
 ЦигановЗалежно від формулювання вихідних даних розробка конструкції РЕЗ може бути зроблена за однією з можливих логічних схем:

- за заданими параметрами РЕЗ (габаритні, приєднувальні, настановні розміри або типорозмір базової несучої конструкції, маса та ін.) визначаються параметри конструктивно-технологічних одиниць (функціональних вузлів, модулів, мікрозборок), що входять у РЕЗ;

- за заданими параметрами конструктивно-технологічних одиниць визначаються параметри РЕЗ.

Через те, що в технічному завданні, як правило, викладаються вимоги до РЕЗ, звернемося до процедури розробки конструкції блока РЕЗ відповідно до першої логічної схеми.

Вихідними даними для розробки конструкції є технічне завдання і схема електрична принципова. Отже, конструктор, приступаючи до розробки, має у своєму розпорядженні дані про вимоги до конструкції блока і елементну базу.

Процедуру розробки конструкції блока можна представити розв’язанням ланцюжка таких зв'язаних між собою задач:

- вибір типу конструкції і компоновочної схеми блока;

- вибір системи охолодження;

- розукрупнення схеми електричної принципової;

- розробка конструкції функціонального вузла;

- розробка конструкції друкованої плати;

- перевірка виконання вимог ТЗ до конструкції блока.

У курсових проектах, задачею яких є розробка конструкцій РЕЗ на мікрозборках, складність вихідної електричної принципової схеми може відповідати конструкції мікрозборки. У цьому випадку розробка конструкції РЕЗ ведеться від мікрозборки до блока (друга логічна схема) і задача розукрупнення електричної принципової схеми, як правило, не розв’язується. У той же час задача розробки друкованої плати ставиться в проектах, де конструкція РЕЗ виконується на корпусних інтегральних схемах.

Розглянемо більш докладно зміст і порядок розв’язання перерахованих вище задач.


Вернуться к началу главы ...