О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ЗMICT

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.2. Тематика курсових проектів

Скачать книгу "Конструювання i технологiя радiоелектронної апаратури", авторы А.
 В.
  Л.
 И.
 Панов, О.
 В.
 ЦигановЗміст конструкторських і технологічних задач проекту відповідає стадіям технічної пропозиції, ескізного і технічного проектування. За складністю розроблюване РЕЗ належить до виробів першого і більш високих структурних рівнів. Можливі три конструктивно-технологічних варіанти виконання РЕЗ:

- на безкорпусних мікрозборках;

- на корпусних мікрозборках;

- на інтегральних мікросхемах широкого застосування.

Конструктивно-технологічний варіант задає керівник проекту чи за узгодженням з керівником обґрунтовує студент, котрий виконує проект. Зміст проектно-конструкторських і технологічних задач, розв'язуваних у проекті, визначається варіантом виконання конструкції РЕЗ.

Вихідні дані на проектування видаються студентам у вигляді завдання на проект, що складає керівник проекту, чи за його вказівкою студент (див. форму в дод. 1). У завданні вказується призначення проектованого виробу, вимоги до функціональних і матеріальних показників конструкції, умов експлуатації і виробництва. Додатком до завдання на проект є схема електрична принципова з коротким описом принципу роботи виробу.

Проектування може виконуватися за індивідуальними чи груповими завданнями.

Індивідуальне завдання видається для одного студента і припускає розробку погодженого з керівником проекту комплекту конструкторської і технологічної документації на виріб і на один з вузлів.

Завданням для групи студентів, як правило, є досить складний виріб. Перед групою ставиться задача більш глибоко проробити конструкції з видачею відповідного комплекту конструкторської і технологічної документації. Кількість студентів у групі визначає керівник курсового проекту, питання організаційної структури групи вирішують самі студенти.

Завдання на проект є основою для складання технічного завдання (ТЗ) на розробку конструкції відповідно до ГОСТ 15.001-73. У ТЗ вказуються основні технічні вимоги до розроблюваного виробу, що включають його призначення, об'єкт установки, спосіб зв'язку з іншими пристроями, а також вимоги до форми, маси і габаритів виробу; умови експлуатації, транспортування та інші вимоги. Структура ТЗ відповідно до ГОСТ 15.001-73 наведена у дод. 2.

Технічне завдання на розробку конструкції виробу складає студент й узгоджує з керівником проекту. При виконанні курсового проекту за груповим завданням, поряд з розробкою ТЗ на виріб, можуть розроблятися окремі технічні завдання (ОТЗ) на окремі вузли. За допомогою ОТЗ оформляються проектно-конструкторські задачі кожного студента, що беруть участь у проектуванні виробу.


Вернуться к началу главы ...