Курсова робота

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СХЕМОТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ

ТЕМАТИКА І ВХІДНА ІНФОРМАЦІЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематика курсових робіт визначається основними розділами дисципліни та може бути сформульована у загальному виді наступним чином: "Аналіз і забезпечення функціональних властивостей ЗЕМ на базі СхСАПР". У якості ЗЕМ доцільно застосовувати такі пристрої: відеопідсилювач; підсилювач ВЧ; підсилювач ПЧ; підсилювач НЧ; антенний підсилювач; підсилювач шумів; підсилювач сінусоподібних коливань; підсилювач універсальний; підсилювач потужності; диференційний підсилювач; широкосмуговий підсилювач; вузькосмуговий підсилювач; буферний підсилювач; каскадний підсилювач; логарифмічний підсилювач; кварцовий генератор; ЧМ генератор; АМ генератор; підмодулятор; генератор НЧ; фазообертач; фільтр ВЧ; фільтр НЧ; фільтр смуговий; режекторний фільтр; змішувач частоти; дільник частоти; стабілізатор напруги; мультивібратор з самозбудженням; одновібратор; генератор прямокутних імпульсів; формувач імпульсів; перетворювач напруги; обмежувач-дискримінатор; тригер з роздільними входами; тригер з комбінованим запуском; дешифратор; схема зрівняння; діодний ключ; ДТЛ елемент 3І-НЕ; ЕЗЛ елемент 2АБО-НЕ; МОП елемент 2І-3АБО-НЕ; КМОП елемент 3І-4АБО-НЕ, тощо.

Функціональні властивості ЗЕМ, які підлягають аналізу і забезпеченню, визначаються особливостями електронного модуля і для аналогового варіанта можуть бути наступними: параметри статичного режиму (струми, напруги, потужності резисторів, діодів, транзисторів, тощо), споживаний струм та потужність, характеристики навантаження з постійного струму, вхідний і вихідний опір та провідність ЗЕМ з постійного струму, передавальна характеристика у статичному режимі зі струму і наруги, опір і провідність передачі, вхідна і вихідна вольт-амперні характеристики модуля, опис вхідних і вихідних сигналів у часовій області, перехідна та імпульсна характеристики ЗЕМ, амплітудно-фазова характеристика (частотний годограф), амплітудно-частотна та фазочастотна характеристики, реальна та мнима характеристики коефіцієнта передачі електронного модуля, вхідний і вихідний адмітанс та імпеданс ЗЕМ, передавальний адмітанс та імпеданс, спектри вхідних та вихідних сигналів по Фур'є, тощо. Для ЗЕМ цифрового типу слід досліджувати і забезпечувати наступні властивості: параметри статичного режиму (струми, напруги, потужності резисторів, діодів, транзисторів, тощо) у стані логічного "0" та "1", рівні логічного "0" та "1", споживаний струм і потужність у обох логічних станах, коефіцієнт об'єднання з входу, коефіцієнт розгалуження з виходу, характеристичне рівняння чи таблиця істинності, опис вхідних та вихідних сигналів у часовій області, оцінка часу затримки, представлення параметрів переднього та заднього фронтів вихідного сигналу, тощо.

Усі вище перелічені параметри та характеристики необхідно досліджувати з урахуванням впливу температури у заданому діапазоні.

Варіант реалізації ЗЕМ (тонкоплівкова чи товстоплівкова ГІС), а також набір паразитних параметрів на підложці обґрунтовано обирається студентом і узгоджується з керівником курсової роботи.

Вхідною інформацією для даної курсової роботи являються наступні дані.

Принципова електрична схема ЗЕМ з переліком елементів;стислий опис цієї схеми і особливості її функціонування. Основні параметри та характеристики ЗЕМ, котрі необхідно забезпечити у процесі виконання курсової роботи. Вимоги та показники умов експлуатації, технологічні, масогабаритні та вартісні обмеження. Перелік та вимоги до графічного матеріалу курсової роботи.

Додаткові індивідуальні дані, вимоги та обмеження, якими треба керуватися у процесі виконання курсової роботи.


Вернуться к началу раздела ...