О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ЗMICT

3.2. Вибір системи охолодження

Скачать книгу "Конструювання i технологiя радiоелектронної апаратури", авторы А.
 В.
  Л.
 И.
 Панов, О.
 В.
 ЦигановПри виборі системи охолодження використовуються такі вихідні дані: тепловий потік, що розсіюється поверхнею теплообміну (корпусу) конструкції Р, Вт; площа поверхні теплообміну (корпусу) Sk, м2 припустима робоча температура найменш теплостійкого елемента tел min 0C, максимальна температура навколишнього середовища tc mах, 0C мінімальний тиск навколишнього середовища Hc min, мм рт. ст.

Значення теплового потоку можна визначити через споживану від джерел живлення потужність Р, що звичайно вказується в ТЗ, і коефіцієнт корисної дії виробу ŋ:

P=Pп(1-ŋ)

Площу поверхні корпусу конструкції знаходять через узяті з ТЗ габаритні розміри конструкції.

Припустиму робочу температуру найменш теплостійкого елемента tел min установлюють за результатами конструкторського аналізу елементної бази.

Інші вихідні дані (tc mах та Hc min) вказуються у вимогах ТЗ. Щоб вибрати систему охолодження, необхідно знайти поверхневу щільність теплового потоку:

Pos=KнP/Sk, Вт/м2

де Kн=1/(Hc min/H)0.5 - поправочний коефіцієнт на тиск навколишнього середовища, H = 760 мм. рт. ст. - нормальний тиск і припустимий перегрів у конструкції Δt доп = Δtсл min + Δtсл max. Значення Pos і Δt доп є координатами точки, положення якої на діаграмі Рис. 3.2 визначає систему охолодження конструкції.

Діаграма для визначення системи охолодження конструкції

Рис.3.2. Діаграма для визначення системи охолодження конструкції

Незаштриховані зони діаграми належать до таких способів охолодження: 1 - природне повітряне; 3 - примусове повітряне; 5 - примусове рідинне; 9 - примусове випарне. Заштрихованим зонам відповідає два чи більше способів охолодження: 2 - природне і примусове повітряне; 4 - примусове повітряне і рідинне; 6 - примусове рідинне і природне випарне; 7 - примусове рідинне, примусове і природне випарне; 8 - природне і примусове випарне. Якщо точка з координатами Pos і Δt доп попадає в за штриховану зону, то вибір способу охолодження здійснюється за ймовірними залежностями, що для зони 2 наведені в [13]. У тих випадках, коли габаритні розміри конструкції в ТЗ не зазначені, площу поверхні теплообміну Sk можна знайти орієнтовно, використовуючи коефіцієнти дезінтеграцї об'єму qv:

Sk = 6(qvVел)

де Vел - сумарний установочний об'єм елементів.

При забезпеченні нормального теплового режиму в блоці за рахунок природного повітряного охолодження зазори між ФВ повинні складати не менше ніж 6...8 мм. Використання примусового повітряного охолодження дозволяє зменшити зазори до 2 мм, однак при цьому об’єм блока збільшується на 10.15 % за рахунок установки вентилятора і повітроводів.


Вернуться к началу главы ...