О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ЗMICT

2.6. Розробка конструкції корпусної МЗБ

Скачать книгу "Конструювання i технологiя радiоелектронної апаратури", авторы А.
 В.
  Л.
 И.
 Панов, О.
 В.
 ЦигановВикористання індивідуального корпусу МЗБ забезпечує її захист від дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища і дозволяє досягти високих показників технологічності конструкції МЗБ у цілому. Для корпусування МЗБ широке поширення набули прямокутні металоскляні корпуси типу 1 за ГОСТ 17467.79. На Рис. 2.3 як приклад наведений ескіз стандартного металоскляного корпусу 151.15-2. Конструктивно-технологічні характеристики корпусів для герметизації МЗБ наведені в табл. 2.6.

Основу корпусу виконано зі стрічки сплавів 47НД, 29НК ("ковар").

Виводи виготовляються з дроту цих самих сплавів. Ізоляція і герметизація виводів здійснюється з використанням скла З76-4 чи З49-2. Деталі корпусу покривають гальванічним нікелем товщиною від 6 до 9 мкм.

Ескіз стандартного металоскляного корпусу 151.15-2

Рис. 2.3. Ескіз стандартного металоскляного корпусу 151.15-2

Розміри зони кріплення плати МЗБ до основи вибираються з умовою, щоб зазор між будь-яким краєм підкладки й елементами конструкції корпусу - стінкою кришки, границею металоскляного спаю і т. ін. був не менше ніж 0,3...0.5 мм.

При цьому необхідно прагнути до мінімальної відстані між зовнішніми контактними площадками і відповідними виводами основи.

Таблиця 2.6.

Розмір внутрішнього об’єму корпусу має бути таким, щоб забезпечувався зазор не менше ніж 1...2 мм між поверхнею компонентів, установлених на підкладці, і внутрішньою поверхнею кришки. На кришці і основі в зоні розташування першого виводу повинна бути мітка, утворена видавленням чи фарбою. Підкладка приклеюється до основи корпусу клеями ВК-9, ТКЛ-1 ОСТ 4ГО.029.004. Цієї ж марки клеї використовуються для кріплення навісних компонентів до підкладки. Товщина клейового шару звичайно не перевищує 100...150 мкм.

Вакуумщільна герметизація корпусу здійснюється аргонодуговим чи лазерним зварюванням основи і кришки корпусу.

Складальне креслення корпусної МЗБ повинне містити умовні зображення всіх зовнішніх контактних площадок, дротових перемичок. Зображення топології всіх плівкових елементів плати МЗБ необов'язкове. Приклади оформлення складальних креслень наведені в [6, 13].


Вернуться к началу главы ...