О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ЗMICT

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета і задачі проектування

Скачать книгу "Конструювання i технологiя радiоелектронної апаратури", авторы А.
 В.
  Л.
 И.
 Панов, О.
 В.
 ЦигановПроектування з дисципліни "Основи конструювання і технології радіоелектронної апаратури" являє собою заключний етап вивчення даної дисципліни. Його мета - підготувати студентів до самостійного розв’язання проектно-конструкторських задач при виконанні дипломного проекту і наступній роботі спеціалістами на підприємствах промисловості.

Задачами проектування є такі:

- систематизація, розширення і поглиблення теоретичних знань;

- розвиток і закріплення практичних навичок розробки конструкцій і технології радіоелектронних засобів (РЕЗ);

- придбання досвіду роботи з нормативно-технічною документацією, технічною літературою і розробки конструкторської і технологічної документації на РЕЗ.


Вернуться к началу главы ...