О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ЗMICT

3.4.1. Розрахунок площі друкованої плати

Скачать книгу "Конструювання i технологiя радiоелектронної апаратури", авторы А.
 В.
  Л.
 И.
 Панов, О.
 В.
 ЦигановПлощу друкованої плати, необхідну для однобічного розміщення радіоелементів, знаходять за формулою

Формула розрахунку площі друкованої плати (3.1)

де qs - коефіцієнт дезінтеграції площі, Sелi - установочна площа i-го радіоелемента; n - число радіоелементів.

Коефіцієнт дезінтеграції площі qs звичайно встановлюють рівним 2 ... 2,5.

Установочні площі Sелi визначають за довідковими даними на радіоелементи. Кількість радіоелементів n визначена результатами розукрупнення електричної принципової схеми РЕЗ.


Вернуться к началу главы ...