О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ЗMICT

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОЗРОБКИ КОНСТРУКЦІЙ МЗБ

2.1. Комплексна оцінка технічного рішення

Скачать книгу "Конструювання i технологiя радiоелектронної апаратури", авторы А.
 В.
  Л.
 И.
 Панов, О.
 В.
 ЦигановТехнічні рішення, прийняті в процесі проектування, як правило, є різноманітними, причому кожен варіант характеризується досить широкою сукупністю показників якості (параметрів). Тому вибір найкращого рішення необхідно робити за результатами комплексної оцінки якості кожного варіанта і порівняння цих оцінок.

Комплексний показник якості Q варіанта технічного рішення записується у вигляді:

n

Q = φiаi*, (2.1)

i=1

де φi - вагові коефіцієнти, що визначають значущість кожного з диференціальних показників якості варіанта; аi - нормовані значення показників.

Для одержання комплексної оцінки якості варіанта технічного рішення необхідно:

- обґрунтувати набір диференціальних показників якості a1, a2,..., an, що вичерпно характеризує особливості технічного рішення;

- привести вплив показників a1, a2,..., an на якість варіанта до тенденції підвищення чи зниження показника якості Q;

- зробити нормування диференціальних показників якості варіанта;

- обґрунтувати значення вагових коефіцієнтів. Вибір диференціальних показників якості аi у число яких можуть входити функціональні, матеріальні й експлуатаційні параметри елемента, здійснюється для найбільш повного врахування в Q усієї гами властивостей (параметрів).

Приведення впливу обраних диференціальних показників аi на якість елемента до однієї тенденції полягають у заміні на обернені величини показників, вплив яких на Q протилежний більшості диференціальних показників.

Нормування диференціальних показників може бути виконане за такими співвідношенням:

aimax-ai

ai* = ________,

aimax

ai

ai* = ________,

aimax

ai

ai* = ________,

aiTT

де аimах - максимальне зі значень i-гo диференціального показника для порівнюваних варіантів; аi - значення конкретного (розглянутого) диференціального показника якості.

Зазначені вирази в цілому рівнозначні. Однак в інженерній практиці нормування диференціальних показників звичайно виконується за першими двома формулами.

Вагові коефіцієнти φi, підкреслюють значущість того чи іншого диференціального показника якості стосовно комплексного показника якості Q.

Вибір вагових коефіцієнтів здійснюється за умовою

n

φi=k,

i=1

де n - число диференціальних показників якості варіанта; k - деяке ціле число. Зазвичай вважають k = 1, 10, 100 і т. ін.

Комплексний показник якості Q є універсальним і може бути використаний при виборі конструктивно-технологічного варіанта побудови РЕЗ, елементної бази, радіоматеріалів, конструкційних матеріалів тощо.


Вернуться к началу главы ...