О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ЗMICT

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.3. Зміст і обсяг проекту

Скачать книгу "Конструювання i технологiя радiоелектронної апаратури", авторы А.
 В.
  Л.
 И.
 Панов, О.
 В.
 ЦигановПри розробці конструкції на безкорпусних і корпусних мікрозборках розрахунково-пояснювальна записка повинна містити:

- завдання на проектування;

- вступ;

- технічне завдання на розробку РЕЗ;

- аналіз технічного завдання;

- конструкторський аналіз схеми електричної принципової;

- розробку конструкції мікрозборки (МЗБ);

- розробку конструкції функціонального вузла РЕЗ;

- розробку конструкції РЕЗ;

- оцінні розрахунки показників якості конструкції;

- розробку технологічного процесу виготовлення мікрозборки (маршрутного вузла чи РЕЗ у цілому);

- висновок;

- бібліографію;

- зміст.

При розробці конструкції на інтегральних мікросхемах широкого застосування розрахунково-пояснювальна записка має той самий зміст, тільки замість розробки конструкції МЗБ проводиться розробка конструкції друкованої плати.

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту виконується на аркушах формату А4. Обсяг записки не більше ніж 25...30 с.

Графічний матеріал до проекту містить схему електричну принципову виробу чи окремого вузла і конструкторську документацію: топологічне креслення мікрозборки, пошарові топологічні креслення, складальне креслення корпусної мікрозборки, креслення друкованої плати, складальне креслення функціонального вузла, складальне креслення чи креслення загального вигляду блока, креслення деталей, схеми технологічної структурної процесу виготовлення РЕЗ. Конкретний зміст графічного матеріалу визначає керівник проекту. Зразковий обсяг графічного матеріалу 2...2,5 аркуша формату А1 (не менше ніж 4...5 із зазначених вище креслень).

Розрахунково-пояснювальна записка і графічні матеріали проекту оформляються відповідно до вимог ГОСТів ЄСКД.

Терміни виконання контрольних обсягів проекту встановлюються навчальним графіком.


Вернуться к началу главы ...