Додаток А

А.1. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕМ НА БАЗІ СхСАПР

А.1.1. Характеристики і умови експлуатації ЗЕМ та його функціональні властивості у статичному режимі

А.1.2. Аналіз функціональних властивостей ЗЕМ у часовій та частотній областях

У цьому підрозділі наводиться рисунок схеми електричної принципової ЗЕМ, опис основних його характеристик і параметрів, особливості умов експлуатації і можливі варіанти його застосування. Для скорочення матеріалу доцільно використовувати таблиці.

Базові данні зі статичного режиму ЗЕМ також необхідно представити у вигляді таблиць, які містять струми, напруги і потужності для резисторів і активних елементів у заданому діапазоні температур. Для цифрових ЗЕМ відмічені базові дані з постійного струму повинні бути наведені для двох його станів - логічного “0” та “1”.

Крім аналізу статичного режиму ЗЕМ для визначення базових даних, розрахунок режиму з постійного струму виконується при варіації одного чи декількох джерел постійної напруги чи струму, температурних параметрів моделей компонентів схеми ЗЕМ та глобальних параметрів за директивами :

.DC [LIN] < ім’я 1-ої змінної > < початкове значення > < кінцеве значення >+ < прирощення >[< ім’я 2-ої змінної > < початкове значення > + < кінцеве значення > < прирощення >]*.

.DC [ОСТ][DEC] < ім’я 1-ої змінної > < початкове значення > + < кінцеве значення > < кількість точок >+[< ім’я 2-ої змінної > < початкове значення > < кінцеве значення > + < кількість точок >].*

.DC< ім’я 1-ої змінної > LIST < значення >* + [< ім’я 2-ої змінної > LIST < значення >*]*.

Режим з постійного струму розраховується для декількох значень змінних, що варіюються, у якості котрих можуть виступати імена незалежних джерел напруги чи струму; параметри моделей компонентів (вказується тип елементів, ім’я моделі і у круглих дужках ім’я параметра, що варіюється); температура (у якості імені - TEMP); глобальні параметри (вказується ключове слово PARAM і за ним - ім’я глобального параметра, що варіюється і визначено раніше).

Характер варіації змінних задається ключовими словами :

LIN - лінійний масштаб;DEC, ОСТ - логарифмічний масштаб декадами чи октавами; LIST - список значень.

Якщо вказати специфікації двох параметрів, що варіюються, то перший параметр змінюється у заданих межах для кожного значення другого параметра.

Наприклад, для двох джерел VDS та VGS маємо: .DC LIN VDS 0 10 0.5 VGS 0 5 1

Наприклад, джерело VIN змінюється від 0,5 до 5,0 В з кроком 0,25 В:

.DC VIN 0.5 5.0 0.25.

Результати розрахунків режиму схеми ЗЕМ з постійного струму виводяться за директивами .PRINT, .PLOT або .PROBE.

Після закінчення варіації параметрів за директивою .DC вони приймають початкові номінальні значення.

При роботі у оболонці Schematics ім’я файлу та параметри треба вказати у діалогових вікнах <<DC Sweep>> та <<DC Nested Sweep>>, які відкриваються після натискання кнопки DC Sweep у меню <<Analysis Setup>>.

У вікні <<DC Sweep>> маємо: у розділі Sweep Var.Type : Voltage Source - джерело напруги; Temperature - температура; Current Source - джерело струму;Model Parameter - параметр моделі компонента; Global Parameter - глобальний параметр; Name - ім’я параметра, який варіюється; Model Type - тип моделі; Model Name - ім’я моделі; Param. Name - ім’я параметра.

У розділі Sweep Type: Linear - лінійний масштаб; Octave - логарифмічний масштаб октавами; Decade - логарифмічний масштаб декадами; Value List - у вигляді списку параметрів; Start Value - початкове значення; End Value - кінцеве значення; Increment - прирощення; Pts/Decade (Octave) - кількість точок на одну декаду (октаву); Value - список параметрів.

Параметри вкладеного циклу задаються у вікні <<DC Nested Sweep>> поміткою на панелі Enable Nested Sweep.

Крім вищеописаних варіантів аналізу схеми ЗЕМ у статичному режимі, існує аналіз чутливості з постійною струму, аналіз передавальних функцій з постійною струму, вивід детальної інформації з постійною струму, статистичне випробування за методом Монте - Карла та ін.

Вернуться к началу раздела ...