ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Просмотров

Free Web Counter

 
 

АНОТАЦІЯ

Задерейко О.В. Спеціалізовані коректуючи пристрої обробки результатів непрямих вимірювань у системах контролю та керування. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05. - Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління. — Одеський держ. пол. ун., Одеса, 1998.

 

В дисертації розроблено структуру спеціалізованого коректуючого пристрою щодо компенсації інерційності давачів та діючих перешкод, а також методику щодо розрахунку його параметрів. Показано перевагу використання спеціалізованого коректуючого пристрою у вимірювальних системах, застосованих для контролю та керування різними об'єктами.

Ключові слова: інерційність, компенсація перешкод, вимірювальні системи, коректуючи пристрої.