О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Конструирование и технология электронной аппаратуры - Учебное пособие

УДК 621.38

ББК 32.85

Рецензенти: П.Ю. Баранов, д-р техн. наук, проф. В.А. Мокрицький, д-р техн. наук, проф.

Задерейко О.В., Панов Л.І., Циганов О.В. Конструювання і технологія радіоелектронної апаратури: Навч. посіб. - О.: Наука і техніка, 2007. - 122 с.

Навчальний посібник призначений для спеціалістів і студентів радіотехнічних спеціальностей для використання при проектуванні РЕА і виконанні курсових проектів з дисципліни "Основи конструювання і технології РЕА”. Він орієнтує на системний підхід до розробки конструкцій і технології РЕА, пошук і прийняття оптимальних технічних рішень у процесі проектування.

У навчальному посібнику викладені мета, задачі, тематика й зміст розробки, визначені типові проектно-конструкторські задачі, дано рекомендації для їх розв’язання.

Наведені методичні розробки можуть бути використані і для виконання конструкторсько-технологічної частини дипломного проекту.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-113 від 20.01.2005р.)

ISBN 5-477-00358-8


ЗMICT

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета і задачі проектування

1.2. Тематика курсових проектів

1.3. Зміст і обсяг проекту

1.4. Порядок виконання проекту

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З РОЗРОБКИ КОНСТРУКЦІЙ МЗБ

2.1. Комплексна оцінка технічного рішення

2.2. Порядок розробки конструкції мікрозборки

2.3. Аналіз електричної принципової схеми мікрозборки

2.4. Вибір конструктивно-технологічного варіанта виготовлення МЗБ

2.5. Розробка топології плат МЗБ

2.5.1. Розрахунок тонкоплівкових і товстоплівкових резисторів

2.5.2. Розрахунок конденсаторів

2.5.3. Складання комутаційної схеми МЗБ і вибір підкладки

2.5.4. Розробка топологічного креслення МЗБ

2.6. Розробка конструкції корпусної МЗБ

3. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ РЕЗ

3.1. Вибір типу конструкції і компоновочної схеми блока

3.2. Вибір системи охолодження

3.3. Розукрупнення електричних схем

3.4. Розробка конструкції функціонального вузла

3.4.1. Розрахунок площі друкованої плати

3.4.2. Вибір типорозміру друкованої плати

3.4.3. Оцінка можливості розміщення мікросхем на платі ФВ

3.4.4. Розробка конструкції друкованої плати

3.5. Розрахунок геометричних розмірів ФВ і блоків

3.6. Розробка конструкції блоків на основі БНК

4. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОНСТРУКЦІЙ РЕЗ

4.1. Оцінні розрахунки теплових режимів конструкцій РЕЗ

4.1.1. Теплове моделювання і розрахунок теплового режиму конструкції РЕЗ із джерелами тепла, розподіленими в об’ємі

4.1.2. Теплове моделювання і розрахунок теплового режиму блоків цифрового РЕЗ на мікрозборках

4.1.3. Теплове моделювання і розрахунок теплового режиму конструкцій РЕЗ із джерелами тепла, розташованими в площині

4.1.4. Теплове моделювання і розрахунок теплового режиму конструкцій РЕЗ із природною вентиляцією

4.1.5. Теплове моделювання конструкцій з тепловиділяючими елементами, розміщеними на металевих основах

4.2. Оцінка віброміцності планарних конструкцій

4.3. Оцінка герметичності конструкцій РЕЗ

4.4. Розрахунок міцності герметичних конструкцій

4.5. Розрахунки по забезпеченню електромагнітної сумісності у конструкціях РЕЗ

4.5.1. Електромагнітне екранування

4.5.2. Електростатичне і магнітостатичне екранування

4.5.3. Розрахунок перехресних перешкод у лініях зв’язку

4.5.4. Розрахунок перешкод по ланцюгах живлення

4.6. Розрахунок надійності невідновлюваних РЕЗ по раптових відмовах

5. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕЗ

5.1. Вибір технологічних методів виготовлення РЕЗ

5.2. Оцінка технологічності конструкції

5.2.1. Задача, напрями й мета відпрацювання конструкції виробу на технологічність, оцінки технологічності при проектуванні виробів

5.2.2. Методика оцінки рівня технологічності

5.2.3. Визначення поодиноких показників технологічності

5.2.4. Вибір базових показників технологічності

5.2.5. Визначення комплексного показника технологічності

5.2.6. Нормативи показників технологічності конструкцій

5.2.7. Визначення базового комплексного показника технологічності

5.2.8. Визначення показника рівня технологічності

5.2.9. Порядок розрахунку технологічності конструкції виробу

5.2.10. Автоматизована оцінка технологічності конструкції виробу

5.3. Розробка ТП виготовлення РЕЗ

5.3.1. Загальний порядок розробки ТП

5.3.2. Побудова технологічних процесів

6. ПОЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

Список литератури

Додаток 1. Форма завдання на курсове проектування

Додаток 2. Структура технічного завдання на розробку конструкції і технології виробництва РЕЗ

Додаток 3. Довідкові дані на безкорпусні ІС

Додаток 4. Безкорпусні резистори

Додаток 5. Безкорпусні конденсатори

Додаток 6. Лінійні розміри друкованих плат

Додаток 7. Довідкові дані до розробки конструкції ФВ

Додаток 8. Довідкові дані до теплофізичних розрахунків

Додаток 9. Довідкові дані до розрахунків міцності

Додаток 10. Довідкові дані до розрахунку надійності РЕЗ

Додаток 11. Витяг з класифікатора ЄСКД