О.В. Задерейко, Л.І. Панов, О.В. Циганов

КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


ЗMICT

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.4. Порядок виконання проекту

Скачать книгу "Конструювання i технологiя радiоелектронної апаратури", авторы А.
 В.
  Л.
 И.
 Панов, О.
 В.
 ЦигановРоботу над проектом слід починати з уважного пророблення методичних посібників, добору літератури відповідно до рекомендованого бібліографічного списку і вивчення теоретичних питань, зв'язаних з розв’язанням поставлених у проекті задач. Процес проектування можна укрупнено розділити на такі етапи:

- розробка на основі вихідного завдання на проект ТЗ на конструювання РЕЗ;

- аналіз ТЗ і вибір конструктивно-технологічного рішення РЕЗ. На цьому етапі, з урахуванням призначення розроблюваного пристрою, частотного діапазону робочих сигналів, заданого конструктивно-технологічного варіанта можна здійснити попередній вибір конструктивно-технологічного рішення об'єкта розробки. Наприклад, при другому варіанті виконання РЕЗ (на корпусних МЗБ) установлюється, що розробці підлягатиме негерметизований блок рознімного компонування на основі базових несучих конструкцій (БНК). Тим самим формується технічна пропозиція з теми проектування. Доцільність прийнятого рішення необхідно підтверджувати посиланнями (у пояснювальній записці) на відповідні літературні джерела і (чи) нормативно-технічні документи;

- розробка конструкції РЕЗ. Даний етап, головний у конструкторському проектуванні, найбільш трудомісткий і творчий. При його виконанні крім даного посібника рекомендується використовувати [1-3, 6, 11, 12], а при оформленні конструкторської документації в “тонких лініях” - [13];

- виконання розрахунків, що підтверджують відповідність основних параметрів конструкції вимогам ТЗ;

- узгодження з керівником проекту результатів проектування конструкції РЕЗ;

- аналіз вихідних даних, особливостей виробництва і вибір типового технологічного процесу виготовлення РЕЗ;

- розробка структури технологічного процесу й оцінка технологічності РЕЗ;

- оформлення розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини проекту;

- узгодження з керівником проекту підсумкових результатів проектування, підготовка до захисту і захист курсового проекту.